Tại phiên họp sáng nay, UBTV Quốc hội đã nghe báo cáo về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, kỳ họp dự kiến diễn ra trong 9 ngày, từ 20-30/7/2016.

Việc xem xét, quyết định tổ chức, nhân sự cấp cao của Nhà nước là nội dung trọng tâm của kỳ họp đầu nhiệm kỳ nên phần lớn thời gian của kỳ họp dành cho việc xem xét, quyết định về công tác nhân sự.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho ý kiến về kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XIV.

Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội và các chức danh cấp cao trong bộ máy Quốc hội, Chính phủ và Phó Chủ tịch nước cho nhiệm kỳ 2016-2021 trong kỳ họp diễn ra vào tháng sau.

Sau khi bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội sẽ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước. 

Chủ tịch nước sẽ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 thay mặt Chính phủ trình bày Tờ trình Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, trình Quốc hội phê chuẩn các chức danh Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Cũng tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng quốc phòng-an ninh.

Trước đó, tại kỳ họp diễn ra hồi tháng 3/2016, Quốc hội khóa XIII đã bầu, phê chuẩn một số chức danh cấp cao của Quốc hội, Chính phủ, VKSND tối cao, TAND tối cao, Kiểm toán Nhà nước.

M.Đ.