Qua 9 năm thực hiện xây dựng Nông thôn mới (NTM), tháng 8/2018, huyện Đức Trọng đã có 14/14 xã được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định công nhận đạt chuẩn NTM; huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng cho biết, sau khi hoàn thành các tiêu chí xã và huyện NTM, diện mạo nông thôn huyện Đức Trọng đã có nhiều đổi thay tích cực. Cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp theo đúng quy hoạch, kinh tế tăng trưởng cao, chất lượng giáo dục, y tế được đảm bảo, cảnh quan, môi trường nông thôn được cải thiện, an ninh trật tự được giữ vững...
Huyện Đức Trọng được Thủ tướng Chính phủ Công nhận đạt chuẩn NTM

An ninh chính trị, trật tự xã hội của 14 xã của huyện trong những năm qua luôn được đảm bảo. Không có tổ chức, cá nhân hoạt động chống phá Đảng, chính quyền, phá hoại kinh tế, truyền đạo trái phép, không có khiếu kiện đông người; không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội và không phát sinh thêm người mắc các tệ nạn xã hội... Lực lượng Công an chính quy được bố trí tăng cường xuống cơ sở, bám nắm địa bàn chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn từ huyện đến cơ sở thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án của Chính phủ.

Năm 2016, 2017, 2018, 2019, các xã Hiệp An, Phú Hội, Ninh Gia, và Đa Quyn đều được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự theo Thông tư 23/2012/TT-BCA, ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “ an toàn về an ninh trật tự”.

 Hiện nay, 4/4 xã Hiệp An, Phú Hội, Ninh Gia, Đa Quyn đang phối hợp với Công an huyện, Công an tỉnh lập các hồ sơ, thủ tục liên quan để đề nghị Bộ Công an đưa ra khỏi diện xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

Huyện Đức Trọng được Chủ tịch nước tặng Huân Chương lao động hạng Ba

Thu nhập bình quân đạt gần 60 triệu đồng/người/năm, tăng 34 triệu đồng so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện Đức Trọng đến cuối năm 2019 còn 0,63%...

Như vậy, Đức Trọng trở thành huyện thứ hai tại khu vực Tây Nguyên được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM sau huyện Đơn Dương cũng của tỉnh Lâm Đồng.

Khắc Lịch