Tại buổi tập huấn, các đại biểu được lãnh đạo Vụ Tôn giáo - Dân tộc, BCĐ Tây Nam Bộ triển khai về tình hình dân tộc - tôn giáo (DT-TG) của nước ta hiện nay; tình hình thực hiện các chính sách có liên quan đến công tác DT-TG; kết quả 5 năm thực hiện chính sách DT của Đảng, Nhà nước ta đối với đồng bào DT thiểu số của khu vực Nam Bộ; tình hình công tác TG khu vực Tây Nam Bộ… 

Các vị chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc tỉnh Sóc Trăng tham dự hội nghị.

Theo ông Dương Sà Kha, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Sóc Trăng, qua hội nghị sẽ giúp cho các chức sắc tôn giáo, người uy tín có thêm thông tin, kiến thức để tuyên truyền, vận động, phật tử, tín đồ, giáo dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách liên quan đến DT-TG… Qua đó, làm nền tảng để người có uy tín trên địa bàn tỉnh phát huy vai trò của mình ở cơ sở, đảm bảo an ninh - quốc phòng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.

Là địa phương có đồng bào Khmer sinh sống tập trung nhất khu vực Nam Bộ với trên 400.000 người (chiếm trên 31% dân số của tỉnh), nên công tác dân tộc, tôn giáo những năm qua luôn được Sóc Trăng quan tâm, chú trọng. Đặc biệt, người có uy tín trong đồng bào dân tộc và các chức sắc tôn giáo trong tỉnh nhiều năm qua luôn tích cực chung tay với chính quyền các cấp, phát huy vai trò và trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, đồng bào dân tộc chấp hành và làm tốt, hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; góp phần ổn định cuộc sống và giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh.

Văn Đức – C.Đ.