Trong hai ngày, các đại biểu dự Hội nghị (là các báo cáo viên của quân chủng Hải quân) được nghe các báo cáo viên từ các Bộ, ngành, cơ quan nghiên cứu giới thiệu 3 mảng thông tin lớn, gồm thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và hội nhập quốc tế, nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách trong tình hình mới của đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 09-NQ/TW về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” BCH TW Đảng lần thứ 4 (Khóa X) mà mục tiêu tổng quát là đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, bảo đảm vững chắc chủ quyền biển, đảo.

Thứ trưởng Bộ TT&TT tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Nhà máy X55, Cục kỹ thuật Quân chủng Hải quân – nơi đăng cai Hội nghị

Theo Thứ trưởng Trương Minh Tuấn, Hội nghị tập huấn này là một trong nhiều hoạt động phối hợp thường xuyên giữa Bộ TT&TT với Bộ tư lệnh Hải quân trong công tác thông tin, tuyên truyền về biển, đảo giai đoạn 2010 – 2020. 

Thái Bình