Ông Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát PCCC và các sở, ban, ngành liên quan.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 5 năm qua, được sự quan tâm của lãnh đạo của Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, sự phối hợp giữa các lực lượng CA-QS-BP-Cảnh sát PCCC ngày càng được tăng cường, phát huy hiệu quả, góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và hoạt động của các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và tích cực thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.

Ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk trao Bằng khen cho các cá nhân, tập thể.

Các lực lượng đã kịp thời trao đổi, phối hợp xác minh trên 1.500 tin liên quan đến an ninh; chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT, phối hợp xây dựng 109 mô hình quần chúng tự quản về ANTT; thành lập mới 44 tổ chức quần chúng tự quản về ANTT; tổ chức 2.688 buổi phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tại các thôn, buôn; tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở, xây dựng 29 nhà tình nghĩa; khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho trên 1.000 lượt người dân; tặng quà, quyên góp ủng hộ các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng...

Phối hợp trong công tác vận động quần chúng đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ gìn trật tự trên khu vực biên giới, vùng trời; chủ động phối hợp có hiệu quả với các lực lượng vũ trang của tỉnh Mondulkiri - Campuchia trong công tác phòng, chống tội phạm khu vực biên giới, công tác phân giới cắm mốc; các thủ tục, điều kiện cần thiết phục vụ cho việc mở cửa khẩu Đắk Ruê (tỉnh Đắk Lắk) và Chi Miết (tỉnh Mondulkiri).

Nhân dịp này, UBND tỉnh Đắk Lắk đã trao Bằng khen cho 11 tập thể, 21 cá nhân; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tặng Giấy khen cho 4 tập thể, 6 cá nhân và Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen cho 4 tập thể, 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 77/NĐ-2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Văn Thành