Năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Quân ủy Trung ương; sự chỉ đạo của Thủ trưởng hai Bộ (Bộ Công an- Bộ Quốc phòng) và sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền các địa phương, lực lượng Công an, Quân đội các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 77 của Chính phủ. 

Hiệp đồng bảo vệ an toàn tuyệt đối địa bàn trong thời gian diễn ra các sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương; giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự (ANTT); kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội (TTATXH), làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch, phản động, tạo thuận lợi cho đất nước phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội..., được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng đánh giá cao. 

Những kết quả trên đã góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia..., tạo môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đối ngoại của đất nước.

Thứ trưởng Phan Văn Giang và Thứ trưởng Bùi Văn Nam chủ trì Hội nghị.

Hai Bộ thường xuyên duy trì tốt công tác trao đổi, phối hợp kiểm tra, xác minh thông tin; công tác vận động quần chúng và giáo dục quốc phòng; đấu tranh phòng, chống tội phạm; thực hiện nhiệm vụ phòng chống biểu tình, gây rối, bạo loạn, khủng bố; bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh, trật tự trên khu vực biên giới, biển, đảo; xây dựng và bảo vệ lực lượng và nghiên cứu khoa học, công nghệ cũng như bảo đảm hậu cần, kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật... 

Điểm nhấn nổi bật là đã thống nhất, đánh giá tình hình, tham mưu cho Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp chiến lược về quốc phòng, an ninh quốc gia. Trong đó, có các thông tin liên quan đến các âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động; hoạt động của số đối tượng cực đoan trong tôn giáo, dân tộc và tình hình an ninh chính trị và TTATXH trên địa bàn cả nước. 

Tham mưu Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ, các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các chiến lược, chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm và tấn công, trấn áp tội phạm vào các dịp lễ, Tết trên các địa bàn trọng điểm. Phối hợp thực hiện Kế hoạch số 1693/KHPH-TCCS- BTLBP ngày 16-5-2018 về giải quyết tình hình phức tạp về ma túy tại địa bàn huyện Vân Hồ, Mộc Châu (Sơn La); Mai Châu (Hòa Bình); phối hợp xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Hợp tác quốc tế về phòng, chống mua, bán người”. 

Tập trung phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, luôn lậu và gian lận thương mại trên tuyến biên giới, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ... Cơ quan điều tra hình sự Quân đội đã chủ động phối hợp với Cơ quan Công an điều tra, xác minh và kết luận các vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành phố và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã có nhiều ý kiến tham gia rất trách nhiệm, thẳng thắn, cụ thể về những hạn chế còn tồn tại; chỉ ra nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế; từ đó, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác phối hợp giữa hai Bộ trong năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam ghi nhận, biểu dương những thành tích và nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sỹ lực lượng Quân đội, Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong năm 2018.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, hai đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Quân đội, Công an các đơn vị, địa phương sớm khắc phục những mặt hạn chế còn tồn tại, đoàn kết, phát huy những kết quả đạt được; tăng cường hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, giữ vững thế chủ động chiến lược trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, biểu tình gây rối ANTT, bạo loạn. 

Thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình liên quan đến công tác quốc phòng, an ninh; bảo đảm nắm sâu, sát, kịp thời diễn biến tình hình, không chủ quan, mất cảnh giác trước âm mưu, ý đồ chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Trước mắt, tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo cho nhân dân vui xuân đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 an toàn.

Thứ trưởng Phan Văn Giang và Thứ trưởng Bùi Văn Nam cùng các đại biểu dự Hội nghị.

Bên cạnh đó, hai lực lượng cần làm tốt công tác phối hợp, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, củng cố hệ thống chính trị cơ sở; tham mưu chính quyền các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; vận hành và thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” khi xử lý các vụ việc phức tạp về ANTT theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 46 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”. Tăng cường phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là đối với tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại. Nâng cao hiệu quả phối hợp quản lý xuất nhập cảnh, tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới, cửa khẩu, vùng lãnh hải.

Thứ trưởng Phan Văn Giang và Thứ trưởng Bùi Văn Nam cùng nhấn mạnh, hai Bộ cần tăng cường trao đổi, thống nhất nội dung, khẩn trương hoàn thiện Nghị định thay thế Nghị định số 77 theo đúng tiến độ. Trước mắt, cơ quan Thường trực hai Bộ phối hợp hoàn thiện nghị định mới thay thế Nghị định 77, triển khai tập huấn, xây dựng thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định mới, sau khi Nghị định số 77 hết hiệu lực thi hành. Hai lực lượng cũng cần thường xuyên phối hợp rà soát, bổ sung, điều chỉnh và tổ chức huấn luyện, diễn tập các phương án xử lý tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh và các phương án bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, bảo đảm sát hợp với đặc điểm, tình hình tại địa bàn và giải quyết dứt điểm vụ việc ngay từ khi mới phát sinh.

Tiếp tục triển khai tốt công tác dân vận, xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ, đúng, đầy đủ về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; kịp thời phát hiện, phối hợp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản động... Chú trọng xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ biên giới quốc gia; xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Xuân Mai