Trước tình hình trên, ngày 27-9, UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn yêu cầu Công ty CP Nhiên liệu sinh học Tùng Lâm (Công ty Tùng Lâm), đơn vị quản lý, vận hành Nhà máy cồn Đại Tân, khẩn trương có phương án khắc phục sự cố, không để dầu fulsel tràn ra ngoài khu vực, xử lý triệt để mùi hôi, không để xảy ra cháy nổ... Khi thực hiện phương án khắc phục phải có sự tham gia giám sát của chính quyền địa phương và nhân dân khu vực xung quanh nhà máy. 

Ngoài ra, Công ty Tùng Lâm phải lập phương án hoạt động đảm bảo an toàn đối với nhà máy sau khi khắc phục xong, cam kết bằng văn bản trước nhân dân và chính quyền địa phương trong quá trình hoạt động; nếu để xảy ra sự cố tương tự thì nhà máy phải đóng cửa, không hoạt động cho đến khi hoàn thành việc di dời dân đến nơi ở mới. 

UBND tỉnh Quảng Nam cũng chỉ đạo UBND huyện Đại Lộc tăng cường kiểm tra, giám sát việc khắc phục sự cố của Nhà máy cồn Đại Tân; đồng thời khảo sát, đánh giá việc ảnh hưởng của nhà máy đến đời sống nhân dân và có phương án di dời nhân dân khu vực bị ảnh hưởng đến nơi ở mới, đảm bảo ổn định cuộc sống cho nhân dân, báo cáo UBND tỉnh và các ngành liên quan xem xét quyết định.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng sự cố xảy ra tại Nhà máy cồn Đại Tân trách nhiệm trước hết thuộc về Công ty Tùng Lâm. Tuy nhiên, việc các hộ dân tập trung đông người cản trở việc xử lý, khắc phục sự cố của nhà máy là không đúng pháp luật; nếu không kịp thời khắc phục ngay sự cố, có thể kéo theo sự cố khác xảy ra, lúc đó thiệt hại của công ty và người dân sẽ lớn hơn, hậu quả khi đó có phần trách nhiệm của những người ngăn cản. 

Vì vậy, các hộ dân khẩn trương hợp tác với công ty này, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan trong việc khắc phục sự cố tại Nhà máy cồn Đại Tân; đồng thời giám sát việc khắc phục sự cố này. 

UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Đại Lộc và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn ANTT, phòng chống cháy nổ tại khu vực Nhà máy cồn Đại Tân; phối hợp với các ngành chức năng điều tra làm rõ sự cố xảy ra, thông tin cho chính quyền và nhân dân biết.

Ngọc Thi