Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu Cục Báo chí phải rà soát xử lý một số cơ quan báo chí thường xuyên vi phạm, đưa không đúng tôn chỉ mục đích; xem xét xử phạt các cơ quan báo chí để thông tin trên mạng xã hội dẫn dắt, vội vàng đưa tin sai theo mạng xã hội như đã xảy ra. 

Bộ trưởng cũng chỉ đạo Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử phải giám sát sau cấp phép đối với mạng xã hội, các trang tin điện tử nhằm giảm hệ lụy của các thông tin xấu độc; tích cực làm việc với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung xuyên biên giới như Google, Facebook để xử lý các trang đưa thông tin sai sự thật, gây phương hại đến an ninh quốc gia.

H.Thanh