Bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự, chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra những hạn chế của công tác dân vận thời gian qua đó là việc nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, các giai tầng xã hội nhất là những vấn đề nhạy cảm, nổi cộm và bức xúc của nhân dân chưa chủ động, chưa kịp thời. Còn thiếu các giải pháp đồng bộ trong tuyên truyền vận động và tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết dứt điểm những bức xúc của nhân dân.

Từ đó, các đại biểu đề nghị trong thời gian tới, Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần có những giải pháp đồng bộ trong công tác tuyên truyền vận động, tham mưu cho cấp ủy trong việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm những bức xúc của nhân dân; có những giải pháp để kiểm soát tốt hơn mạng xã hội cũng như huy động sự vào cuộc của hệ thống báo chí trong khối để có tiếng nói kịp thời định hướng dư luận xã hội.
Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định trong 6 tháng đầu năm, công tác Dân vận của cả hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Các cấp ủy Đảng, chính quyền nghiêm túc lắng nghe ý kiến và giải quyết những kiến nghị của nhân dân, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; lòng tin của người dân đối với Đảng, nhà nước ngày càng được củng cố, tăng cường. 

Đồng thời, chính quyền các cấp đã chú trọng hơn công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội; công tác an sinh - xã hội; hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống; đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trưởng ban Dân vận Trương Thị Mai ghi nhận nỗ lực của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội đã chủ động mới phương thức hoạt động sát thực tiễn, gần dân sát dân hơn. Trong 6 tháng đầu năm MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị gắn với thực tiễn cuộc sống, chủ động đổi mới phương thức hoạt động quan tâm nhiều đến quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, hoạt động giám sát phản biện được triển khai mạnh mẽ, góp phần giải quyết các điểm nóng một cách thiết thực hiệu quả…

 Bà Trương Thị Mai, ông Trần Thanh Mẫn và các đại biểu thảo luận bên lề Hội nghị 


Bà Trương Thị Mai đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị -xã hội cần quan tâm cụ thể hóa, tham gia có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương nhất là vai trò của MTTQ VN trong hoạt động giám sát phản biện xã hội, vai trò tự quản của cộng đồng; tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nắm chắc tình hình không bị động khi tình huống xảy ra. 

Trưởng Ban Dân vận Trương Thị Mai lưu ý MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong đổi mới phương thức hoạt động của công tác dân vận cần quan tâm đến việc vận động giải quyết điểm nóng, phức tạp; Tiếp tục xây dựng tổ chức vững mạnh, gắn liền với nhân dân để góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Anh Minh - Diệp Vinh