Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị tập trung thảo luận về các vấn đề trọng tâm như: Kết quả, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc tham mưu, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ đối với UBKT các cấp trong thực hiện nhiệm vụ theo Điều 32 Điều lệ Đảng…

Đồng chí Mai Trực phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Báo cáo tổng kết tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Nhiệt, Vụ trưởng Vụ Địa phương V (UBKT Trung ương), cho biết trong 6 tháng đầu năm 2016, UBKT các cấp tại miền Trung - Tây Nguyên đã tham mưu cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy các cấp tổ chức kiểm tra 1.642 tổ chức đảng (cùng kỳ năm trước là 1.008 tổ chức).

Qua kiểm tra có 46 tổ chức đảng có vi phạm (cùng kỳ năm trước là 19 tổ chức); 70 trường hợp đảng viên có khuyết điểm, vi phạm (cùng kỳ năm trước là 49 trường hợp) và đã thi hành kỷ luật 12 trường hợp…
Ngọc Thi