Trước diễn biến của tình hình dịch bệnh COVID-19, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình vừa ban hành Chỉ thị 02/2020/CT-CA về phòng, chống dịch COVID-19 trong hệ thống TAND các cấp. Theo Chỉ thị này, từ nay đến hết tháng 3, Chánh án TAND tối cao yêu cầu Tòa án các cấp tạm dừng nhận đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, tài liệu chứng cứ và tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở Tòa án. 

Tòa án thông báo hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quyền nghĩa vụ của mình thông qua các phương thức khác như: gửi qua dịch vụ bưu chính gửi trực tiếp bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Toà án. 

Tòa án tạm dừng việc cấp tống đạt hoặc thông báo văn bản tố tụng và các tài liệu chứng cứ cho cơ quan, tổ chức, cá nhân bằng phương thức trực tiếp mà được thực hiện bằng các hình thức khác như qua dịch vụ bưu chính, qua phương tiện điện tử, qua các phương thức khác theo quy định của pháp luật tố tụng.

Trường hợp vụ án, vụ việc đã hết thời hạn giải quyết (kể cả thời gian gia hạn) và bắt buộc phải mở phiên tòa, phiên họp thì thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng, nhưng phải đảm bảo tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID- 19. 

Tạm dừng xét xử các phiên toà đến hết tháng 3/2020. 

Khi bắt buộc phải mở phiên tòa, phiên họp thì chỉ triệu tập những người tham gia tố tụng tham dự phiên tòa, phiên họp; tăng cường xét xử giải quyết vụ án vụ việc bằng phương thức trực tuyến khi có đủ điều kiện. 

Các Tòa án theo dõi, kiểm soát chặt chẽ người đến làm việc, giao dịch tại Tòa án, đồng thời yêu cầu, hướng dẫn họ phải đeo khẩu trang phòng dịch; đo thân nhiệt tại cổng bảo vệ; rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn; bố trí phòng tiếp khách riêng; hàng ngày thực hiện khử khuẩn, vệ sinh phòng tiếp khách, phòng xét xử; không tiếp khách tại phòng làm việc. 

Người có nhu cầu làm việc với lãnh đạo, Thẩm phán phải đăng ký trước với Văn phòng hoặc Thư ký lãnh đạo, Thẩm phán. Chỉ thị cũng yêu cầu hoãn, dừng việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo; hạn chế tối đa việc tụ tập đông người, tăng cường tổ chức họp, giao ban, làm việc trực tuyến qua các phương tiện điện tử như điện thoại, email, zalo, viber... 

Theo Chỉ thị này, trong thời gian tạm dừng công tác xét xử, Thẩm phán phải tập trung nghiên cứu hồ sơ để chuẩn bị cho công tác xét xử sau dịch bệnh COVID-19. Khi bắt buộc phải xét xử thì chỉ triệu tập những người tham gia tố tụng phiên tòa, phiên họp. 

Ngoài ra, Chỉ thị cũng yêu cầu tạm dừng tất cả các đoàn công tác, học tập nước ngoài, trừ trường hợp đặc biệt được Chánh án TAND tối cao đồng ý.

Nguyễn Hưng