Tại buổi lễ, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh bày tỏ sự trân trọng tri ân sâu sắc về những đóng góp, sự hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, các tướng lĩnh sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu, mẹ Việt Nam Anh hùng trong sự nghiệp giải phóng đất nước cũng như xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Đồng thời, báo cáo với đại biểu về kết quả thành phố đạt được trong năm 2019. Với sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, kinh tế của thành phố tăng trưởng cao, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được đảm bảo. 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh gặp gỡ cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh mong muốn: “các thế hệ cha anh tiếp tục là tấm gương cho các thế hệ noi theo, tiếp tục cống hiến đóng góp cho sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của TP Hồ Chí Minh trong sạch, vững mạnh, góp phần bảo vệ và phát triển thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân tặng hoa cho đội văn nghệ phục vụ buổi gặp mặt.

Nguyễn Cảnh