Như vậy, kể từ đầu tháng 11 này trở đi, các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố sẽ không yêu cầu người dự tuyển phải có bản sao hộ khẩu thường trú tại thành phố trong hồ sơ tuyển dụng công chức, viên chức. Bãi bỏ quy định phải có hộ khẩu thường trú tại thành phố cũng đồng nghĩa với việc trong hồ sơ dự tuyển của người lao động, chỉ cần ghi rõ địa chỉ cư trú, tạm trú là đủ.

Quy định này không chỉ tạo cơ hội làm việc trong cơ quan Nhà nước cho người lao động nhập cư vào thành phố mà còn mở ra để thu hút cả đối tượng Việt kiều về nước làm việc.

Tuy nhiên, hiện nay Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức và các văn bản dưới luật hướng dẫn về thi tuyển công chức, xét tuyển viên chức đã không còn quy định về yếu tố hộ khẩu nên không chỉ riêng TP Hồ Chí Minh mà các tỉnh, thành khác cũng cần áp dụng quy định này trong tuyển dụng công chức, viên chức vào làm việc tại địa phương mình.

Bảo Sơn