TP Châu Đốc có diện tích tự nhiên trên 10.500 ha, với hơn 127.000 người dân, được chia thành 7 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm: 5 phường, 2 xã Vĩnh Châu và Vĩnh Tế. 

Năm 2011, TP Châu Đốc bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới. 2 xã Vĩnh Châu và Vĩnh Tế, có xuất phát điểm rất thấp, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của TP Châu Đốc, cùng với sự nỗ lực tích cực và đồng thuận của chính quyền và người dân, 2 xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, 49/49 chỉ tiêu.

Ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT thừa ủy quyền trao công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới của Thủ tướng cho TP Châu Đốc.

Xã Vĩnh Châu đã được UBND tỉnh An Giang công nhận đạt chuẩn xã Nông thôn mới năm 2013; xã Vĩnh Tế được công nhận đạt chuẩn xã Nông thôn mới năm 2014. Đến nay, TP Châu Đốc được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới năm 2017 và trở thành đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh An Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Qua 7 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, 2 xã đã đầu tư với tổng kinh phí xây khoảng gần 300 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp hơn 18 tỷ đồng; các tiêu chí đều đã đạt và vượt  như: điện, nước, nhà ở dân cư, trường học, giáo dục... 

Hiện nay, đường giao thông trục thôn, xóm khu dân cư được bê tông hóa 100% có nắp đậy rãnh tiêu thoát nước ở khu dân cư...

Nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng vì có thành tích trong phong trào xây dựng Nông thôn mới của TP Châu Đốc.

Từ khi 2 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, TP Châu Đốc duy trì và nâng chất các chỉ tiêu, tiêu chí. 

Theo đó, tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến rất tích cực, rõ nét, đó là: Các tuyến giao thông ấp liền ấp, xã liền xã, xe 2 bánh đi lại dễ dàng và xe ô tô về đến trung tâm xã, đường giao thông nội đồng được cứng hóa đạt trên 90% tạo điều kiện thuận tiện cho việc đi lại, phục vụ sản xuất nông nghiệp góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương. 

Nông dân trên địa bàn TP Châu Đốc chủ động chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình xây dựng Nông thôn mới của địa phương.

Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch đúng định hướng, giá trị sản xuất, thu nhập đời sống người nông dân được cải thiện, chất lượng cuộc sống không ngừng được nâng lên. 

Đặc biệt, thu nhập của người dân nông thôn được cải thiện rõ rệt, qua thống kê đến tháng 11-2018 thu nhập bình quân của người dân nông thôn đạt 42,37 triệu đồng/người/năm, tăng 28 triệu đồng so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,45% giảm 4,28% so với năm 2011.


Trần Lĩnh