Hội thảo thu hút sự tham gia của đại diện nhiều bộ, ngành, địa phương trên cả nước.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam nhận định: Công viên Địa chất toàn cầu mang lại lợi ích đáng kể về kinh tế - xã hội, môi trường; đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững tại nhiều quốc gia. 

Ở Việt Nam, đã có thành công của chương trình Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, từ chỗ được Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO) bảo trợ, chương trình này đã được UNESCO chính thức công nhận từ tháng 11-2015. 

Từ khi được thành lập và được UNESCO công nhận, Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại Hà Giang, đặc biệt là phát triển du lịch và cơ sở hạ tầng gắn với du lịch.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn cho biết: Cao nguyên đá Đồng Văn được gia nhập Mạng lưới Công viên Địa chất toàn cầu vào tháng 10-2010. Đây là công viên địa chất thứ hai trong số ba công viên của khu vực Đông nam Á được công nhận và là công viên địa chất đầu tiên của Việt Nam. 

Bên cạnh các giá trị di sản địa chất, địa mạo, kiến tạo và đa dạng sinh học cấp quốc gia và quốc tế, Công viên Địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn còn chứa đựng kho tàng văn hóa phong phú của 17 dân tộc. 

Cao nguyên đá Đồng Văn.

Trong xây dựng và phát triển Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, những năm qua, tỉnh Hà Giang xác định ba mục tiêu chính. Đó là bảo tồn và phát huy các giá trị di sản địa chất, văn hóa - lịch sử và đa dạng sinh học; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng và quảng bá, giới thiệu hình ảnh về Công viên Địa chất; thúc đẩy các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo sinh kế và nguồn thu nhập cho cộng đồng góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững cho người dân trên Công viên Địa chất. 

Tuy nhiên, việc xây dựng và phát triển Công viên Địa chất còn gặp phải những thách thức về biến đổi khí hậu, tác động của thiên nhiên và con người… do đó đã ảnh hưởng rất lớn đến việc bảo tồn các giá trị di sản trên Công viên Địa chất.

Hội thảo này nhằm phổ biến bài học kinh nghiệm của Hà Giang trong triển khai các biện pháp phát triển Công viên địa chất phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo tồn di sản, thiên nhiên và phát triển bền vững. Đây cũng là diễn đàn thúc đẩy trao đổi và tăng cường phối hợp liên kết liên ngành, liên lĩnh vực nhằm triển khai quản lý hiệu quả công viên địa chất toàn cầu; đồng thời đóng góp cho việc quản lý các loại hình danh hiệu khác của UNESCO tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã trao bằng của UNESCO công nhận Cao nguyên đá Đồng Văn là Công viên Địa chất toàn cầu của UNESCO. 

Đây là danh hiệu chính thức của UNESCO từ sau Đại hội đồng lần thứ 38 của Tổ chức này vào tháng 11-2015 công nhận chương trình Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn là chương trình chính thức của UNESCO.

Hồng Quảng