Theo đó, nội dung thông cáo báo chí thể hiện việc lắp đặt Camera an ninh nhằm góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn là chủ trương đúng đắn của tỉnh Sóc Trăng. Trong đó, việc giám sát có nhà riêng của các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với giám sát an ninh lối xóm, cộng đồng. 

Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện là sai về quy mô, số lượng, nguồn kinh phí lắp đặt tại nhà riêng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nay hủy Quyết định số 1542/QĐ/TU, ngày 23-4-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc cấp kinh phí lắp đặt Camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng. Thu hồi số tiền đã chi lắp đặt Camera nhà riêng 12 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là 882.865.000 đồng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng tiến hành họp kiểm điểm trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cá nhân liên quan đã để xảy ra sai sót này. Sau đó, báo cáo đầy đủ sự việc và xin ý kiến chỉ đạo của Trung ương. 

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng cũng cảm ơn các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh, cán bộ, đảng viên và nhân dân luôn quan tâm, theo dõi và kịp thời thông tin, góp ý nhằm giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát hiện, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trước đó, dư luận rất quan tâm đến việc Phó bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Huỳnh Văn Sum ký quyết định chi gần 1 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Đảng để lắp camera cho tất cả cán bộ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 16 người nhưng có 4 người không lắp Camera theo chương trình này. 
Văn Đức - C. Xuân