Ngày 16/5, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV; cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

 Miễn nhiệm 2 nhân sự, bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 19 ngày: Đợt 1 là 9 ngày, từ ngày 20 đến 29/5 (họp trực tuyến); đợt 2 là 10 ngày, từ ngày 8 đến ngày 18/6 (họp tập trung tại Hà Nội), dự phòng ngày 19/6-/2020.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải sẽ được Quốc hội miễn nhiệm

Về công tác chuẩn bị, đối với chuẩn bị tài liệu, đến thời điểm này, có tương đối ít tài liệu chính thức được gửi đến đại biểu Quốc hội (dự thảo 4 Nghị quyết; Tờ trình của 2 dự án Luật; Báo cáo thẩm tra của 1 dự án Luật; 4/17 nội dung gửi đại biểu tự nghiên cứu). Đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo các cơ quan hữu quan khẩn trương hoàn thiện việc chuẩn bị các nội dung để gửi tài liệu đến đại biểu Quốc hội.

Đối với, công tác bảo đảm khác, hiện nay, công tác thông tin tuyên truyền, các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, an ninh, an toàn, lễ tân, hậu cần, phòng, chống dịch bệnh... đã hoàn thành việc chuẩn bị. Trong đó đã hoàn thiện phần mềm đăng ký phát biểu và biểu quyết được cài đặt trên iPad. Việc đăng ký tranh luận tại Hội trường Diên Hồng thực hiện như các kỳ họp trước, tại các điểm cầu ở 63 địa phương được thực hiện qua đường dây nóng. Việc kiểm tra, rà soát, vận hành thử hệ thống cầu truyền hình, thử nghiệm các phần mềm đã được tiến hành nhiều lần để bảo đảm vận hành thông suốt.

Tổng Thư ký của Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu tại phiên họp

Sau phiên họp này, Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan hữu quan rà soát, hoàn thiện một số công việc còn lại, bảo đảm phục vụ tốt cho kỳ họp.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, một trong những nội dung quan trọng được Quốc hội xem xét là nhân sự. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Thành uỷ Hà Nội. Do đó, theo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải (hiện là Trưởng Ban Dân nguyện) do được phân công nhận nhiệm vụ mới. Nhân sự thay thế vị trí của bà Hải sẽ được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội ngay sau đó.

Cũng tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.  Toàn bộ nội dung nhân sự này sẽ được Quốc hội xem xét, quyết định tại đợt họp tập trung ở Hà Nội từ ngày 8 đến ngày 18/6.

Thường vụ Quốc hội sẽ họp thêm “phiên 45B”

Liên quan đến nội dung kỳ họp, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết sẽ bổ sung các nội dung: Xem xét, quyết định việc tăng vốn điều lệ cho Agribank từ nguồn ngân sách nhà nước; việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Các báo cáo của Chính phủ gửi đại biểu tự nghiên cứu về: tài chính nhà nước năm 2018; tình hình triển khai thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia (như dự án Sân bay Long Thành, đường bộ cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ…); tổng kết Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 ngày 04/10/2018 về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng UBND cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, do thời gian tiến hành kỳ họp rất hạn chế nên đề nghị chuyển sang kỳ họp sau các nội dung không kịp trình tại phiên họp thứ 45 và chưa thật sự cấp thiết như: Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội; Nghị quyết về công nhận và cho thi hành phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp theo quy định của Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU.

Tuy nhiên, sau khi thảo luận, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thống nhất sẽ họp “phiên 45B” giữa hai đợt họp của Quốc hội để xem xét, kịp trình trình Quốc hội tại Kỳ họp 9, trên cơ sở sự chuẩn bị đảm bảo thời gian và chất lượng của Chính phủ.

Đối với việc phát thanh, truyền hình trực tiếp nội dung biểu quyết thông qua 3 Nghị quyết phê chuẩn EVFTA, EVIPA, ILO vào cuối đợt 1. Tại đợt 2, bố trí thảo luận ở tổ trước khi thảo luận 2 ngày ở hội trường về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước. Tại phiên khai mạc được phát thanh, truyền hình trực tiếp sẽ trình  bày nhiều tờ trình, báo cáo (trong đó có 2 hiệp định EVFTA, EVIPA). Để bảo đảm phiên họp không kéo dài sau 11 giờ 30, các cơ quan cần chuẩn bị văn bản tóm tắt cô đọng, súc tích, chỉ sử dụng đúng thời gian được ghi trong chương trình.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kết luận nội dung phiên họp

Thảo luận tại Phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành  với một số vấn đề về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV đã được Tổng Thư Ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội báo cáo; đồng thời tán thành với dự kiến Chương trình kỳ họp. Tuy nhiên, đề nghị cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ để phục vụ Kỳ họp thứ 9.

Kết luận một số nội dung làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với báo cáo về một số vấn đề về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV và dự kiến Chương trình kỳ họp như Tổng Thư Ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã trình bày; đồng thời thống nhất rằng giữa đợt họp 1 và đợt họp 2 cần có một khoảng thời gian để các Ủy ban hoàn thiện các báo cáo. Ngoài ra, dự kiến sau phiên họp này sẽ có một phiên họp 45B để Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về một số vấn đề sẽ đưa ra Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9.

Đà Nẵng thí điểm tổ chức 1 cấp chính quyền địa phương

Về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, Dự thảo Nghị quyết quy định cho phép thí điểm tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng theo hướng xây dựng mô hình tổ chức 1 cấp chính quyền địa phương (ở cấp Thành phố) và 2 cấp hành chính (quận, phường).

Theo mô hình này thì chính quyền Thành phố được tổ chức thành một cấp chính quyền địa phương gồm HĐND và UBND. Cấp quận và phường không tổ chức HĐND mà chỉ tổ chức cơ quan hành chính là UBND quận và UBND phường. Do không tổ chức HĐND ở quận, phường nên một số nhiệm vụ của HĐND quận và phường được chuyển lên cho HĐND và UBND thành phố; một số nhiệm vụ của HĐND phường được chuyển lên cho UBND quận cho phù hợp.

Cơ cấu tổ chức cũng được thí điểm đổi mới như: Tăng cường vai trò giám sát của HĐND thành phố tại quận, phường và quyền dân chủ, quyền đại diện của người dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp để giám sát các hoạt động của quận, phường khi không tổ chức HĐND.

Trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết: Đa số ý kiến thành viên Ủy ban Pháp luật tán thành với sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng với những lý do nêu trong Tờ trình của Chính phủ. Một số ý kiến thành viên Ủy ban Pháp luật cho rằng, hiện nay một số thành phố trực thuộc trung ương cũng đã được Bộ Chính trị đồng ý về chủ trương thí điểm xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù và mô hình tổ chức chính quyền đô thị.

Toàn cảnh phiên họp

Các ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với việc thí điểm tổ chức một cấp chính quyền ở đô thị và 3 cấp chính quyền ở nông thôn tại thành phố Đà Nẵng như đề xuất của Chính phủ.

Về việc vẫn còn duy nhất một huyện của Đà Nẵng (huyện Hòa Vang) vẫn tổ chức cấp chính quyền địa phương (tổ chức HĐND ở huyện và xã), Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho biết, địa phương đã thảo luận kỹ vấn đề này và vẫn giữ Hòa Vang là mô hình nông thôn dù diện tích rộng và xu hướng đô thị hóa ở Hòa Vang lớn.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, việc chuyển Hòa Vang từ huyện lên quận thời điểm này liên quan đến thẩm quyền, sắp xếp đơn vị hành chính. Vấn đề không tổ chức HĐND ở Hòa Vang và các xã phụ thuộc quy trình, thủ tục từ lấy ý kiến nhân dân đến trình cấp có thẩm quyền quyết định nên sẽ không kịp trình Quốc hội tại kỳ họp tới. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với phạm vi như tờ trình của Chính phủ và nhận thấy hồ sơ đã đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 9 sắp tới.

Phương Thuỷ