Theo đó, Đoàn giám sát sẽ làm việc với UBND thành phố; các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã về kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri với HĐND TP Hà Nội từ đầu khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay. Đồng thời, giám sát việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn thành phố từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay….

Thông qua giám sát, đề xuất kiến nghị HĐNDTP các giải pháp tháo gỡ những nội dung còn vướng mắc trong quá trình thực hiện, để nâng cao hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử tri. Dự kiến, thời gian giám sát vào cuối tháng 9-2018.

C.L.