Mục tiêu đầu tư Dự án “Trưng bày Bảo tàng Báo chí Việt Nam” nhằm hoàn thành không gian trưng bày đáp ứng yêu cầu của công trình văn hoá với quy mô hợp lý, hiện đại nhằm khẳng định vai trò và vị trí của hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam; phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, công tác giáo dục truyền thống cho đội ngũ những người làm báo và công chúng báo chí trong và ngoài nước; phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu lịch sử phát triển và những thành tựu của báo chí Việt Nam.

Các phóng viên báo chí tác nghiệp bên ngoài hội nghị.

Trưng bày mới Bảo tàng Báo chí Việt Nam được thực hiện trong không gian 1.464 m2 với các chủ đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh với báo chí; lịch sử hình thành và phát triển của báo chí Việt Nam qua các giai đoạn; vinh quang báo chí Việt Nam; trưng bày số hoá các hiện vật trong bảo tàng. Dự án “Trưng bày Bảo tàng Báo chí Việt Nam” sẽ được xây dựng tại khuôn viên tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam (Cầu Giấy, Hà Nội) và được thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2018.

Thủ tướng Chính phủ giao Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ VHTTDL, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo quy định. 

Thanh Hằng