Ngày 7-10, Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật Hướng tới Chương trình Phòng, chống HIV/AIDS bền vững (USAID SHIFT) phối hợp với Cục Phòng, chống HIV/AIDS thuộc Bộ Y tế đã ra mắt trang tin Kênh Hợp tác Hỗ trợ Kỹ thuật - Kênh thông tin tăng cường ứng phó Quốc gia với đại dịch HIV tại Việt Nam.

Trang tin mới Kênh Hợp tác Hỗ trợ Kỹ thuật (www.tamarketplace.org) cho phép các cơ quan, tổ chức cá nhân có nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực HIV tiếp cận được những nguồn hỗ trợ mà họ cần, thông qua việc trực tiếp gửi yêu cầu và nhận phản hồi. 

Qua trang tin, người dùng được hướng dẫn cách tìm kiếm chuyên gia và hiểu thêm về những lợi ích thiết thực mà kênh thông tin mang lại. Các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật thông qua đó cũng nắm rõ hơn cách thức hợp tác, cùng đóng góp vào nỗ lực chung trong phòng, chống HIV/AIDS.

Tại sự kiện ra mắt trang tin, có sự tham dự của đại diện các cơ quan cấp Quốc gia; đại diện các tổ chức xã hội, các nhóm nhân sự xã hội; đại diện Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS và Sở Y tế của 11 tỉnh, thành phố, đặc biệt là 3 tỉnh trọng điểm: Điện Biên, Nghệ An và TP Hồ Chí Minh. Đây là 3 tỉnh được USAID, Cục Phòng, chống HIV/AIDS và PEPFAR lựa chọn để thực hiện mục tiêu 90-90-90.

Hải Châu