Theo Quyết định, PGs. Ts Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, thôi giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh để giữ chức Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Phát biểu tại lễ công bố quyết định, thay mặt Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã Phạm Minh Chính chúc mừng đồng chí Đoàn Minh Huấn được Bộ Chính trị tin tưởng giao đảm nhiệm cương vị Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản. Trưởng ban Tổ chức Trung ương nêu rõ: Đồng chí Đoàn Minh Huấn là một cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản, là phó giáo sư, tiến sỹ chuyên ngành Lịch sử Đảng; phát triển, trưởng thành đi lên từ cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác như: giảng viên; Phó Trưởng khoa, Trưởng khoa Lịch sử Đảng; Trưởng khoa Dân tộc, Tôn giáo và Tín ngưỡng; Trưởng khoa Chính trị học; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực I; Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực I. Trong quá trình công tác, đồng chí Đoàn Minh Huấn đã luôn nỗ lực, nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của lãnh đạo và đội ngũ giáo viên, học viên của Học viện.

Tại Đại hội XII của Đảng, đồng chí Đoàn Minh Huấn được tín nhiệm bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ lãnh đạo trẻ kế cận, Bộ Chính trị đã quyết định phân công giao nhiệm vụ Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho đồng chí Đoàn Minh Huấn. 

Nhấn mạnh đây là một nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó, tại một cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương, nơi thể hiện quan điểm, đường lối về lý luận của Đảng ta, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính mong rằng đồng chí Đoàn Minh Huấn quyết tâm nỗ lực hơn nữa, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của nhiệm vụ đề ra. Tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Cộng sản sẽ ủng hộ, giúp đỡ, chung sức chung lòng và góp phần tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đồng chí Đoàn Minh Huấn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đoàn Minh Huấn trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị đã tin cậy phân công đảm nhiệm cương vị Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản. Ý thức sâu sắc rằng đây là nhiệm vụ rất quan trọng đòi hỏi sự nỗ lực lớn với tinh thần trách nhiệm cao, đồng chí Đoàn Minh Huấn khẳng định sẽ nỗ lực, không ngừng rèn luyện để nâng cao năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

PV ( TTXVN)