Thông qua 9 luật, cho ý kiến 5 dự án luật

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo Một số vấn đề về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV cho biết: Dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại kỳ họp này là 23 ngày. Quốc hội họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 22-10 và dự kiến bế mạc vào 20-11, trong đó, bố trí Quốc hội làm việc 1 ngày thứ bảy của tuần đầu tiên.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp

Về công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 9 dự án luật: Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật Đặc xá (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch (theo quy trình tại một kỳ họp).

Đồng thời cho ý kiến 5 dự án luật: Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật Kiến trúc; Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự.

Đối với các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo đánh giá về: Kết quả 3 năm triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm 2016 - 2020: phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc

Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2019 (trong đó có xem xét kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm quốc gia 2019 - 2022). Xem xét, quyết định việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Xem xét báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm

Quốc hội cũng xem xét các báo cáo đánh giá kết quả giữa kỳ việc thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 và các công trình trọng điểm quốc gia; báo cáo đánh giá 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi;

Xem xét các báo cáo công tác của Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018;

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; UBTVQH báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV;

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ

Xem xét các Báo cáo của thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước và những người bị chất vấn khác về việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn tại kỳ họp và các kết luận chất vấn của UBTVQH từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn;

Đặc biệt, tại Kỳ họp 6, Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; Xem xét, thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV (nếu có); Xem xét, quyết định công tác nhân sự và một số vấn đề quan trọng khác (nếu có).

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, do lịch các đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 2 đến 15-11 nên dự kiến bố trí các nội dung thảo luận ở hội trường về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, lấy phiếu tín nhiệm, chất vấn và trả lời chất vấn trước ngày 2-11 (vào 2 tuần đầu tiên của kỳ họp) vì sau ngày 15-11 không còn thời gian để tiến hành chất vấn.

Miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Theo dự kiến này, rút ra khỏi chương trình kỳ họp thứ 6 dự án Luật hành chính công (sáng 11-9 UBTVQH đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật này và đề nghị báo cáo Quốc hội xin dừng do chưa đủ điều kiện trình Quốc hội) và Báo cáo kiểm toán quỹ bảo hiểm xã hội. Riêng dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt đang giao Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, lấy ý kiến nên chưa trình Quốc hội.

Toàn cảnh phiên họp

Thảo luận tại phiên họp, UBTVQH cơ bản nhất trí với dự kiến chương trình do Tổng Thư ký Quốc hội trình. Về công tác nhân sự, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, dự kiến chiều 22-10 sẽ bắt đầu trình miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn. Trong ngày 23-10 sẽ bổ nhiệm, phê chuẩn Bộ trưởng mới. Sáng 24-10, sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm chức danh Bộ trưởng mới thì Bộ trưởng mới sẽ ra mắt, phát biểu nhận nhiệm vụ trước Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị bổ sung thêm 1 buổi giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân và được truyền hình trực tiếp. “Quốc hội ngày càng gần dân, công khai, minh bạch nên cần tạo điều kiện cho các cơ quan thông tin báo chí tiếp cận, đưa tin; đồng thời tăng cường buổi phát thanh, truyền hình trực tiếp cho người dân theo dõi” – Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.


Quỳnh Vinh