Điển hình như: Dự án cấp lưới điện Quốc gia cho đảo Trần (huyện Cô Tô) và đảo Cái Chiên (huyện Hải Hà); Công trình giảng đường Đại học Hạ Long; Đường vào khu di tích Quốc gia đặc biệt Yên Tử; Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh; Công trình Hệ thống giao thông kết nối 104 thôn, bản huyện Bình Liêu...

Một công trình được gắn biển chào mừng Đại hội.

Đến nay đã có 8 công trình được tổ chức gắn biển, còn lại công trình đường nối Khu công nghiệp Cái Lân qua Khu công nghiệp Việt Hưng đến cao tốc Hạ Long – Vân Đồn và Cung Trúc Lâm (Yên Tử) sẽ hoàn thành việc gắn biển trước ngày khai mạc Đại hội.

V. Huy