Tại buổi Hội đàm hai bên đã cùng nhau đánh giá kết quả công tác phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ biên giới, kiểm soát, xuất nhập cảnh, đấu tranh phòng chống tội phạm qua biên giới.

Trong 6 tháng đầu năm, hai Bên đã tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục cho nhân dân hai bên biên giới nghiêm chỉnh chấp hành các qui định về xuất nhập cảnh, phối hợp tốt trong công tác phòng chống hoạt động của các loại tội phạm như: mua bán phụ nữ, trẻ em, trộm cắp trâu, ngựa, buôn lậu, ma túy… qua biên giới, đã kịp thời thông báo, trao đổi tình hình trên biên giới.

Quang cảnh buổi hội đàm.
Hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ buổi hội đàm 6 tháng đầu năm 2018.

Buổi hội đàm đã diễn trong bầu không khi cởi mở, đoàn kết hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau. Kết thúc buổi hội đàm hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ buổi hội đàm 6 tháng đầu năm 2018.

Trung Dũng