Hội nghị do đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia 515; Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia 515; đồng chí Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia 515 chủ trì. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án 1237 và Đề án 150, Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia 515 cho biết, năm 2019, các cấp các ngành, các địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, tích cực, hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Nhiều nhóm giải pháp được triển khai đồng bộ như rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ; xây dựng quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; tăng cường hợp tác quốc tế… 

Toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập được 1.625 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 591 hài cốt liệt sĩ ở các địa bàn trong nước, 239 hài cốt liệt sĩ tại Lào và 795 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia; xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng 121 liệt sĩ, bằng phương pháp giám định ADN 469 trường hợp, trong đó xác định được danh tính 31 liệt sĩ. 

Tại hội nghị, các đại biểu bàn thảo, đề ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm khắc phục các hạn chế của năm 2019, chỉ rõ những vấn đề cần lưu ý trong hợp tác quốc tế về tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đề ra mục tiêu cho năm 2020. Cụ thể, công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, nhất là các cựu chiến binh phải được đẩy mạnh. 

Cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động rà soát hoàn thiện hồ sơ, sanh sách liệt sĩ, xác minh, chuẩn hóa thông tin, tích hợp, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ; phân tách, chuyển giao danh sách liệt sĩ theo địa bàn nơi hy sinh, an táng ban đầu cho các đơn vị, địa phương phục vụ xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, từng bước cung cấp thông tin cho thân nhân, gia đình liệt sĩ. 

Tiến độ kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm quy tập ở 3 cấp xã, huyện, tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ. Tiếp tục thực hiện lấy mẫu hài cốt liệt sĩ do các đơn vị quân đội mới quy tập, mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ để phân tích, đối chiếu, lưu trữ cơ sở dữ liệu ADN. 

Tăng cường mở rộng quan hệ, hợp tác quốc tế nhằm chia sẻ cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tin, mất tích trong chiến tranh.

Phát biểu tổng kết hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã biểu dương nỗ lực của các ngành, các cấp trong hoạt động tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần hoàn thành cơ bản đạt mục tiêu đề ra năm 2019. 

Phó Thủ tướng cũng đề nghị, năm 2020 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước. Tuy nhiên, công tác đền ơn đáp nghĩa, nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn phải tiếp tục được tăng cường. Năm 2019, hoạt động hợp tác quốc tế trong công tác này đã được đẩy mạnh nhưng cần được đẩy mạnh hơn nữa trong năm 2020. 

Để đạt mục tiêu đề ra, cần đánh giá lại 2 đề án này từ 2013 đến nay và xem xét xem từ 2021 thì cần cần thiết bổ sung trang thiết bị, điều chỉnh cơ chế chính sách như thế nào để công tác này đạt hiệu quả cao hơn. Phó Thủ tướng cũng hoan nghệnh việc tiếp xúc, hợp tác với các nhóm khoa học nước ngoài để xây dựng bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. 

Trong thời gian tới, những thông tin gì không bí mật thì đưa công khai và cần tăng cường vai trò của xã hội, cộng đồng, làm sao huy động lớp trẻ vào hỗ trợ hoàn thành cơ sở dữ liệu, đưa dữ liệu về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ra cộng đồng, phát động toàn xã hội tham gia vào công tác này, trong đó Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh là nòng cốt.

N.Hoa