Cùng dự buổi làm việc còn có đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và các lãnh đạo một số bộ, ngành liên quan.

Phó Thủ tướng thăm khu trưng bày tư liệu khẳng định quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và đoàn công tác đã đi tham quan các phòng trưng bày, lưu trữ tài liệu, tư liệu, khẳng định chủ quyền của hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam; thăm kho lưu trữ các tài liệu về mộc bản, châu bản triều Nguyễn đang được lưu giữ, bảo tồn nghiêm ngặt tại đây.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã hoan nghênh phương pháp, cách thức tổ chức bảo quản và phát huy giá trị mộc bản triều Nguyễn đang được lưu giữ tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia IV. Những năm qua, các cán bộ, nhân viên của Trung tâm đã cố gắng học hỏi công tác quản lý mộc bản, châu bản của các nước trên thế giới, đặc biệt là cách thức giữ gìn, bảo quản nhằm kéo dài tuổi thọ của khối tài liệu quý giá này.

Mộc bản triều Nguyễn tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia IV

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ luôn quan tâm đến việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản mà cha ông ta đã để lại, đồng thời có nhiều chính sách, chỉ đạo các bộ, ngành, các cấp, thực hiện nhiều biện pháp nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị tích cực của khối di sản mộc bản, châu bản.

Năm 1993, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho Cục Văn thư lưu trữ Nhà nước xây dựng và thực hiện đề án “cấp cứu châu bản, một bản”. Năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án “bảo quản và phát huy giá trị mộc bản triều Nguyễn, di sản tư liệu thế giới”, nhằm tăng cường các biện pháp an toàn và phát huy giá trị của khối tài liệu triều Nguyễn.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm kho lưu trữ mộc bản triều Nguyễn

Phó Thủ tướng Thường trực Trường Hòa Bình cũng đã chỉ đạo Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, nghiên cứu thành lập phương án đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ việc lưu trữ, phía huy giá trị của khối tài liệu, đẩy mạnh công tác tìm kiếm, sưu tầm.

Đồng thời, Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ VH-TT-DL, Bộ Ngoại Giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nguồn tài liệu để trưng bày, triển lãm ở ngoài nước, nhằm giới thiệu các di sản tư liệu thế giới của Việt Nam đã được Unesco công nhận, qua đó khai thác hiệu quả khối tư liệu này trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ biên giới, lãnh thổ và nghiên cứu khoa học…

Kim Ngân