Trong buổi gặp mặt tại Đại sứ quán Việt Nam, Đại sứ Cao Chính Thiện đã báo cáo với Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về quan hệ Việt Nam - Italy trong thời gian qua, kết quả công tác của Đại sứ quán cũng như tình hình kiều bào, doanh nhân người Việt, sinh viên và lưu học sinh Việt Nam tại Italy.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã thông báo về một số tình hình nổi bật, những thành quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong năm qua và 9 tháng đầu năm 2018, đồng thời ghi nhận và biểu dương nỗ lực phấn đấu của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán trong việc phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, hoàn thành tốt nhiệm vụ, thúc đẩy hợp tác quan hệ hai nước phát triển.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị Đại sứ quán cần tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa hai nước, làm tốt hơn nữa các công tác lãnh sự, cộng đồng, luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến bà con người Việt tại Italy, duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng cộng đồng ngày càng ổn định và phát triển, giúp bà con hiểu rõ tình hình thực tế ở trong nước và luôn hướng về Tổ quốc. Phó Thủ tướng Thường trực cũng thông báo cho bà con, cộng đồng, cán bộ nhân viên Đại sứ quán về chuyến thăm Vatican thành công tốt đẹp của đoàn Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình khẳng định, chủ trương, chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn coi kiều bào là một bộ phận ruột thịt không thể tách rời của dân tộc Việt Nam, đồng thời mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Italy luôn đoàn kết, tương trợ lẫn nhau và đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng Thường trực bày tỏ tin tưởng Hiệp hội Doanh nhân người Việt tại Italy sẽ tiếp tục hỗ trợ Đại sứ quán phát triển một cách thực chất và hiệu quả các mối quan hệ hợp tác lâu dài, cùng có lợi trên mọi lĩnh vực giữa Việt Nam và Italy.

PV