Tại buổi làm việc, đoàn công tác của Bộ Chính trị đã thông qua toàn văn dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 24-KL/TW và Quyết định số 68-QĐ/TW của Bộ Chính trị; đồng thời thảo luận một số nội dung liên quan đến công tác kiểm tra thời gian qua.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá cao những kết quả mà Tỉnh ủy Quảng Nam và các cấp ủy, các ngành của tỉnh từ năm 2012 đến nay đạt được trong công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, việc bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử.

Đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và các cấp ủy Đảng cần tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch, đánh giá, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ trong thời gian tới…

N.Thi