Theo đó, với 96,51% ĐBQH tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”, phân công Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm Trưởng Đoàn giám sát.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh làm Phó Trưởng Đoàn thường trực; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng và Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải làm Phó Trưởng Đoàn.

Chuyên đề sẽ được Quốc hội tiến hành giám sát ở Kỳ họp thứ 7.

 Với 95,07% ĐBQH tán thành, Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018”, phân công Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ làm Trưởng Đoàn giám sát.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ

Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt làm Phó Trưởng Đoàn thường trực; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga và Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Tuý làm Phó Trưởng Đoàn.

Chuyên đề này sẽ được Quốc hội tiến hành giám sát ở Kỳ họp thứ 8.

 


An Quỳnh