Theo đó, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia đối với bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch nước và ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ngoài ra, Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách 8 ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia, gồm:

1. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

2. Ông Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

3. Ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

4. Ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

5. Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

6. Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

7. Bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Ban Tổ chức Trung ương.

8. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Trước đó, theo chương trình, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về đề nghị phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về đề nghị phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Quốc hội phê chuẩn đề nghị về danh sách bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Quốc hội đã biểu quyết, thông qua Nghị quyết này.

Thu Thuỷ