Dự Hội nghị có Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách UBATGT Quốc gia; về phía tỉnh Ninh Bình có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở của tỉnh Ninh Bình đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 48 và Chỉ thị số 18, trên cơ sở đó nâng cao trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; đồng thời phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị với vai trò nòng cốt là lực lượng Công an trong phòng, chống tội phạm (PCTP) đảm bảo TTATGT, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã ghi nhận, biểu dương những kết quả của tỉnh Ninh Bình qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 48 và 3 năm thực hiện Chỉ thị 18. Đồng chí Thứ trưởng mong rằng, trong thời gian tới, cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Ninh Bình nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTP, đảm bảo TTATGT. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và đảm bảo ATGT để nâng cao ý thức chấp hành của người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên. Tập trung chỉ đạo công tác đấu tranh PCTP, đảm bảo TTATGT, coi đây là vấn đề trọng yếu, thường xuyên...

Cũng tại hội nghị, 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 48 và Chỉ thị 18 đã được các cấp khen thưởng.

Thủy Bình Huy