So với các năm trước, Sách Trắng CNTT-TT năm nay bổ sung một số chỉ tiêu phù hợp với  thông  lệ quốc tế, đáp ứng nhu cầu thông tin để quản lý và thúc đẩy phát triển CNTT-TT Việt Nam như dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng CNTT  trong doanh nghiệp, chỉ số đo lường khán giả truyền hình, thông tin số liệu về tình hình phát triển lĩnh vực dịch vụ CNTT.

Về hình thức, Sách Trắng CNTT-TT 2017 được in thành 2 phiên bản. Phiên bản tiếng Việt đã in và phát hành trước, phiên  bản tiếng Anh  sẽ được hoàn thiện, in ấn và phát hành sau, dự kiến phát  hành trong tháng 10-2017.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn phát biểu tại Lễ công bố Sách Trắng CNTT-TT năm 2017.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng và phát hành ấn phẩm Sách Trắng CNTT Việt Nam 2017.  “Sách Trắng 2017 không chỉ để cho người Việt Nam mà cả bạn bè quốc tế, các nhà đầu tư nhìn vào, thấy được hiện trạng CNTT-TT Việt Nam để xem xét, quyết định có đầu tư hay không; đầu tư ở mức độ nào, lĩnh vực nào”-Bộ trưởng Bộ TT&TT khẳng định.

H.Thanh