Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch tổ chức triển khai các nhiệm vụ phát triển Chính phủ điện tử đến 2020. 

Một trong những mục tiêu chính trong phát triển Chính phủ điện tử tại Việt Nam đến hết năm 2020 đã được Chính phủ đề ra tại Nghị quyết 17 là bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng; nâng xếp hạng Chính phủ điện tử theo đánh giá của Liên hợp quốc tăng từ 10 đến 15 bậc năm 2020, đưa Việt Nam vào nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN trong xếp hạng Chính phủ điện tử theo đánh giá của Liên hợp quốc đến năm 2025. 

Đưa tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của từng bộ, ngành, địa phương đạt 20% trở lên; tích hợp 30% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các bộ, ngành, địa phương với Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% dịch vụ công được hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho người dân, doanh nghiệp.

HT