Theo quy định nhiệm vụ này được giao về Văn phòng đăng ký đất đai của thành phố đảm trách đã gây quá tải, kéo dài thời gian chờ đợi làm thủ tục cho người dân. Điều này còn gây áp lực ngược lại với những người trực tiếp ký cấp sổ đỏ khi nguy cơ bị khiếu nại, khởi kiện bồi thường là rất cao.

Lý do đơn giản là người chịu trách nhiệm ký cấp sổ không thể đọc được hết, đọc kỹ các thành phần hồ sơ. Để giải quyết thực trạng trên, ngày 7-12 vừa qua HĐND thành phố đã ra nghị quyết yêu cầu UBND thành phố phải khẩn trương nghiên cứu đề án phân cấp, ủy quyền, trong đó có việc ủy quyền cấp sổ đỏ về cho cấp quận, huyện trước tháng 6-2018.

Bảo Sơn