Đó là chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương được tổ chức sáng 4-12-2019 tại Hà Nội. Hội nghị đã cho ý kiến về các văn bản Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75; đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác công an năm 2019; xác định mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ giải pháp công tác năm 2020; sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; sơ kết các Nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng trong CAND.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát  biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá tình hình ANTT và những kết quả công tác nổi bật của lực lượng CAND trong năm 2019, phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân để xác định mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm về công tác đảm bảo ANTT và xây dựng lực lươg CAND năm 2020; định hướng một số mặt công tác lớn của Đảng uỷ Công an Trung ương chỉ đạo trong năm 2020; đồng thời đánh giá kết quả sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; sơ kết các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng trong CAND.

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu ý kiến

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, cố gắng phấn đấu của lực lượng CAND trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hoà bình, ổn định an ninh, an toàn lành mạnh cho phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Bộ trưởng Tô Lâm và các đại biểu tại Hội nghị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, lực lượng Công an có vai trò rất quan trọng trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, TTATXH; đã kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều vấn đề cơ bản, chiến lược, nổi bật thể hiện trên 10 kết quả lớn. Đó là, đã chủ động nắm, phân tích, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước hoạch định chủ trương, chính sách trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đối ngoài và đảm bảo lợi ích, an ninh Quốc gia, TTATXH.

Tổ chức bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các hội nghị, đoàn khách quốc tế.

Các mặt công tác an ninh trong năm 2019 được giữ vững ổn định hơn. Trong đó, đã chủ động duy trì bảo đảm an ninh từ xa, xây dựng vành đai đảm bảo an ninh, lợi ích của Việt Nam, giữ vững an ninh chính trị, không để xảy ra phá hoại, hình thành, công khai tổ chức chính trị đối lập trong nội địa. Tham nưu Bộ Chính trị ban hành nhiều Nghị quyết chỉ đạo các mặt công tác Công an; tham mưu giải quyết tranh chấp, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lợi ích quốc gia trên Biển Đông.

Kết quả lớn thứ 4 của lực lượng Công an mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc đến đó là công tác phòng chống tội phạm đã đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra, kéo giảm tội phạm; TTATXH có chuyển biến tích cực, nổi bật là công tác đấu tranh với tội phạm hình sự, các băng, nhóm tội phạm, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm kinh tế, tham nhũng, ma tuý...đã đạt được kết quả rõ rệt, tạo môi trường lành mạnh, an toàn, được nhân dân và chính quyền các cấp đồng tình, ủng hộ cao.

Lực lượng Công an đã nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT, đảm bảo an toàn giao thông. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, kỹ thuật nghiệp vụ, khoa học hình sự, hồ sơ nghiệp vụ được nâng lên, góp phần phòng ngừa, đấu tranh, kiềm chế các loại tội phạm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đánh giá cao công tác phối hợp giữa Bộ Công an với các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ đảm  bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đã được Bộ Công an tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng. Đặc biệt là công tác sắp xếp tổ chức bộ máy Công an 4 cấp, gần dân, sát dân hơn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhắc đến những thành tích của công tác kế hoạch, tài chính, tham mưu, đối ngoại, cơ yếu... đã được đạt kết quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu công tác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý, năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, cũng là năm lực lượng CAND kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống. “Phải tạo tinh thần mới, khí thế mới, khích lệ tinh thần CBCS để hoàn thành tốt công tác Công an năm 2020. Lực lượng CAND cần quyết tâm cao để khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế, phân tích rõ những  nguyên nhân, tồn tại, nhất là nguyên nhân chủ quan để đề ra các giải pháp công tác trọng tâm, phù hợp nhằm thực hiện cho được các mục tiêu, yêu cầu đề ra” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Trong việc thực hiện sơ kết thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt đọng hiệu lực, hiệu quả, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định lực lượng CAND thực hiện mô hình tổ chức mới đã mang lại hiệu quả rõ rệt các mặt công tác, nhất là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đã nắm bắt vấn đề sâu hơn, kỹ hơn, toàn diện hơn, chỉ đạo kịp thời hơn. 

“Công tác công an rất vất vả, nguy hiểm, lực lượng Công an làm việc không kể ngày đêm, lại va chạm nhiều. Chính vì vậy, các đồng chí cần truyền cảm hứng, động viên tinh thần của CBCS để anh chị em tin tưởng, yên tâm công tác, cống hiến” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đồng thời đề nghị, thời gian tới, Đảng uỷ Công an Trung ương cần tiếp tục quyết liệt hơn nữa trong công tác bố trí, sắp xếp cán bộ, bám sát chủ trương “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Cần thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CBCS để có chính sách phù hợp; kịp thời động viên, thăm hỏi đối với CBCS có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu Đảng uỷ Công an Trung ương cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng. “Năm 2020 là năm tổ chức Đại hội đảng bộ các cấo tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng uỷ Công an Trung ương phải chuẩn bị lựa chọn thật tốt nhân sự Công an tham gia cấp uỷ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban chấp hành Trung ương khoá XIII và Quốc hội khoá XV” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đồng thời yêu cầu Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an không những phải tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp trong CAND mà còn phải phát huy tốt vai trò tham mưu, nòng cốt trong bảo vệ an ninh, an toàn và đóng vai trò tích cực vào thành công Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ, không để những cán bộ, đảng viên vi phạm tiêu chuẩn chính trị, nguyên tắc, điều lệ Đảng, vi phạm pháp luật được cơ cấu vào cấp uỷ nhiệm kỳ mới hoặc đi dự Đại hội cấp trên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng lực lượng CAND sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


Phương Thuỷ