Theo đó, quyết định nêu rõ, bổ nhiệm có thời hạn ông Đinh Ngọc Thắng - Phó Cục trưởng phụ trách, giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12-6-2018.


Lưu Hiệp