Đến nay, Formosa đã khắc phục xong các lỗi vi phạm hành chính. Riêng việc thay đổi phương pháp làm nguội than cốc từ ướt sang khô (hiện Formosa đang sử dụng phương pháp làm nguội ướt), Formosa đã hoàn thành thăm dò địa chất, đánh giá kĩ thuật và lựa chọn công nghệ làm nguội cốc khô (Coke Dry Quenching – CDQ) của Công ty Nippon Steel (Nhật Bản).

Dự kiến, tháng 3-2019, Formosa sẽ hoàn thành hệ thống CDQ số 1 và tháng 6-2019 sẽ hoàn thành hệ thống CDQ số 2.

Formosa cũng đã bổ sung tổng kinh phí 343,921 triệu USD để cải thiện, bổ sung các công trình xử lí chất thải.

Sau khi Formosa vận hành lò cao số 1, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện rà soát tổng thể các công trình bảo vệ môi trường, đảm bảo đáp ứng yêu cầu xử lí và quản lí chất thải phát sinh. Tổ giám sát của Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng tỉnh Hà Tĩnh lấy mẫu phân tích nước thải 3 lần/ngày và lấy mẫu khí thải hằng ngày, trong đó có phân tích thông số dioxin/furan tại tất cả các ống khói đang hoạt động. Kết quả cho thấy, nước thải và khí thải đều đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường.

Đặc biệt, không phát hiện nồng độ dioxin/furan hoặc ở nồng độ rất thấp tại các ống khói. Kết quả đo đạc mẫu nước biển ven bờ, nước mặt tại kênh thoát nước mưa, nước ngầm, trầm tích đấy và không khí xung quanh khu vực hoạt động của Formosa cũng cho thấy chất lượng môi trường đều đảm bảo quy chuẩn, không có sự thay đổi chất lượng môi trường trước và sau khi vận hành lò cao số 1.

Đối với chất thải rắn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Formosa phân loại chất thải rắn, quản lí theo quy định, đồng thời có phương án tái chế, tái sử dụng nhằm hạn chế tối đa lượng chất thải rắn phải lưu giữ tại bãi thải xỉ lấn biển.

Lấp sông Đồng Nai là việc làm hạ sách

Trước kiến nghị dừng hẳn dự án lấp sông Đồng Nai, ông Hoàng Văn Bẩy, Cục trưởng Cục Quản lí tài nguyên nước cho biết, hiện tỉnh Đồng Nai đang hoàn tất hồ sơ, sẽ gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trong tuần sau. Sau khi có hồ sơ, Bộ sẽ rà soát cùng với các bộ, ngành liên quan để đưa ra câu trả lời chính thức.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nhấn mạnh quan điểm: "Việc lấp sông, lấn biển cần phải xem xét hết sức cẩn thận. Dưới góc độ sông hồ dòng chảy là không được làm bởi sẽ ảnh hưởng lớn tới môi trường lưu vực. Rõ ràng đây là việc làm sai, tạo ra nhiều bức xúc trong dư luận. Chúng tôi đã lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học.

Do dự án được dừng lại kịp thời nên chưa tạo ra những ảnh hưởng lớn. Nhiều người nói cần phải đưa toàn bộ lượng bùn đất đã lấp lên bờ nhưng chúng tôi cho là không cần thiết, điều này cũng gây ra sự xáo trộn lớn. Đổ xuống đã là vấn đề, giờ lôi lên cũng là vấn đề lớn, tốt nhất là chỉnh trang lại sao cho hài hoà, đảm bảo đúng Luật Tài nguyên nước, Luật Bảo vệ môi trường.

Đây cũng là bài học kinh nghiệm lớn đối với Đồng Nai. Bộ đã hoàn thành vai trò tham mưu cho Chính phủ. Giờ là lúc Đồng Nai phải hoàn thiện nốt phần việc còn lại".

Khánh Vy