Cụ thể, 20 cơ sở lưu trú này phần lớn nằm ở khu vực các xã Ninh Hải, Trường Yên, huyện Hoa Lư và xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn. Đây là các cơ sở đang hoạt động trái phép trong vùng lõi của quần thể Tràng An, Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, vi phạm Quyết định số 230/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình.

Ông Bùi Văn Mạnh, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, cho biết, hoạt động của các cơ sở lưu trú homestay nói chung tại Ninh Bình rất hiệu quả, được du khách trong và ngoài nước đánh giá cao. Tuy nhiên, việc một số homestay vi phạm Quyết định số 230/QĐ-TTg sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của loại hình du lịch này trên địa bàn.

Do vậy, thời gian qua, thực hiện tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch, Sở Du lịch đã phối hợp với cơ quan chức năng đẩy mạnh kiểm tra các cơ sở lưu trú homestay trên địa bàn. Khi phát hiện 20 cơ sở kinh doanh lưu trú không đủ điều kiện theo quy định, Sở đã lập biên bản, yêu cầu không tổ chức hoạt động và khuyến cáo với du khách thông qua website của Sở.

Trong thời gian tới Sở Du lịch tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý về di sản, đồng thời, tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân trong việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An.

Hiện tại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 225 cơ sở lưu trú homestay. Riêng tại vùng lõi Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An có 64 homestay, trong đó 29 cơ sở được phép hoạt động vì ra đời trước Quyết định số 230/QĐ-TTg, 15 cơ sở đang xây dựng, 20 cơ sở hoạt động trái quy định.

Hải Yến