Những ngày này, cán bộ, đảng viên và nhân dân TP Hồ Chí Minh đang hướng về Đại hội với niềm tin và kỳ vọng vào những định hướng, quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân, tạo được sự đột phá mạnh mẽ cho sự phát triển của đất nước, xây dựng nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh.

PV CAND ghi nhận một số ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân TP Hồ Chí Minh bày tỏ niềm tin vào sự thành công của Đại hội, kỳ vọng các chủ trương, biện pháp của nhiệm kỳ mới được đề ra sẽ đưa đất nước vào chặng đường phát triển mới.

Thiếu tá Ngô Thanh Sơn.

1. Thiếu tá Ngô Thanh Sơn, Phó Trưởng Phòng Quản lý học viên, Trường Cao đẳng CSND II, Bộ Công an:

“Là một Đảng viên trong lực lượng CAND, tôi vô cùng tự hào, phấn khởi trước những thành tựu rất quan trọng mà đất nước đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí có sự chuyển biến mạnh mẽ, có bước đột phá, quyết liệt, hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu, “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, đã tạo sự đồng thuận, tin tưởng, khí thế trong các tầng lớp Nhân dân.

Tại Đại hội XIII của Đảng, tôi kỳ vọng và có niềm tin sắt son rằng: Đại hội sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ để thông qua những quyết sách đặc biệt quan trọng là tầm nhìn, định hướng chiến lược cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước thời gian tới và trong tương lai. Cũng như, Đại hội sẽ bầu được Ban chấp hành Trung ương Đảng, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo cấp cao thật sự là những người tiêu biểu, nổi trội về phẩm chất chính trị, năng lực thực tiễn, có uy tín cao trong Đảng, trong Nhân dân, có tâm, có tầm, có quyết tâm chính trị cao để lãnh đạo đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh””.

Ông Trần Xuân Báo.

2. Ông Trần Xuân Báo, Bí thư Chi bộ khu phố 4, phường Hiệp Thành, quận 12:

“Với vai trò là Bí thư Chi bộ khu phố, tôi đã tham khảo và thu thập ý kiến của người dân trong Chi bộ, trong khu phố, hầu hết người dân và Đảng viên đều có chung cảm nhận là phấn khởi với những thành tựu đã đạt được của Đảng, của đất nước nhiệm kỳ qua, nhờ đó đời sống của Nhân dân cũng được nâng lên rõ rệt, những khó khăn thử thách do dịch bệnh COVID-19 cũng dần vượt qua một cách đầy tốt đẹp.

Trong nhiệm kỳ mới, kỳ vọng của Nhân dân là mong muốn đất nước sẽ phát triển tốt đẹp hơn, trong đó đấu tranh phòng, chống tham nhũng được nâng lên một bước mới dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng. Bởi đất nước có được những thành tựu như ngày nay là phần nhiều xuất phát từ công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng là nòng cốt.

Đại úy Đặng Văn Thắng.

3. Đại úy Đặng Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đoàn Thanh niên Công an TP Hồ Chí Minh:

“Đại hội XIII của Đảng sẽ bầu chọn những nhân sự có tâm, có đức, có tài, có năng lực lãnh đạo, quyết tâm chính trị cao vào Ban Chấp hành Trung ương, đề ra những chủ trương, đường lối phát huy tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng, toàn dân, hiện thực hóa những chủ trương, đường lối đã đề ra trong Nghị quyết đại hội vào thực tiễn đời sống của nhân dân, quyết tâm hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Bản thân là một chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, tôi kỳ vọng Nghị quyết Đại hội tiếp tục quan tâm ngoài phát triển kinh tế, xã hội, đầu tư vào an ninh, quốc phòng góp phần quan trọng trong sự phát triển của đất nước. Phát huy những thành tựu đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Là một cán bộ Đoàn trong lực lượng vũ trang, tôi sẽ tiếp tục tham mưu nhiều giải pháp giáo dục lý tưởng cách mạng và nâng cao tình cảm, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong lực lượng với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn bình yên cho Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu”.

PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Thủy.

4. PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Thủy, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ:

“Bản thân tôi hy vọng Đại hội XIII sẽ tiếp tục tinh thần đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng. Chúng ta không thể phủ nhận những thành quả của công tác phòng, chống tham nhũng trong những năm qua, nhờ đó Đảng đã tạo được lòng tin trong nhân dân, với vai trò của Đảng lãnh đạo và Đảng cầm quyền, tôi mong sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát hơn nữa để những người cán bộ được chọn sẽ xứng đáng với năng lực và niềm tin của nhân dân.

Tôi cũng mong muốn công tác cán bộ của Đảng sẽ đi vào thực chất để những người có năng lực, đạo đức có cơ hội phát huy và cống hiến cho đất nước. Muốn được như vậy, thiết nghĩ cần có cơ chế giám sát và cơ chế bảo vệ cán bộ chặt chẽ hơn”.


Phú Lữ - Công Bình (thực hiện)