Cụ thể, hồ Sê San 4 cách mực nước chết 0,07m, hồ Đa Mi 0,16m, hồ Buôn Kuop 0,8m...

Những ngày qua, mực nước trên các sông ở Tây Nguyên và Trung Bộ tiếp tục xuống thấp. Trên một số sông, mực nước đã xuống thấp nhất trong chuỗi quan trắc cùng kì, như sông Vu Gia tại Ái Nghĩa xuống mức 2,05m, sông Đắk Bla tại Kon Tum xuống 514,88m. Lượng dòng chảy trên các sông ở Tây Nguyên thiếu hụt từ 40-60%, ở Trung Bộ từ 60-76%.

Trên một số sông suối nhỏ đã xuất hiện tình trạng cạn kiệt. Do thiếu nước nên phần lớn các hồ chứa đều chỉ tích nước đạt 60-80% dung tích thiết kế, một số hồ thấp hơn rất nhiều như Đá Bàn (Khánh Hoà) 18%, Đắk Lô (Lâm Đồng) 24%...

Theo dự báo, tình trạng hạn hán ở phần lớn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ kéo dài tới tháng 6, riêng một số nơi ở Nam Trung Bộ kéo dài tới tháng 8-9.

K. Vy