Quá trình thanh tra cho thấy có tổng số 18 dự án đã và đang được cấp phép đầu tư trên bán đảo Sơn Trà. Tuy nhiên, việc giao đất cho các doanh nghiệp và cá nhân đầu tư chưa tuân thủ các quy định của pháp luật.

Bán đảo Sơn Trà được xác định có vị trí quan trọng đặc biệt về an ninh quốc phòng. Nhưng khi giao đất, UBND TP Đà Nẵng chỉ lấy ý kiến Bộ Quốc phòng 2 dự án và chỉ mới được thống nhất 1 dự án. 16 dự án còn lại hoàn toàn chưa có văn bản lấy ý kiến Bộ Quốc phòng.

Thanh tra Chính phủ xác định trong số này có 7 dự án được giao đất, cho thuê đất vi phạm về an ninh quốc phòng; 6 dự án chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất, gồm 2 dự án đã xác định, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Thanh tra chính phủ cũng chỉ ra sai phạm trong việc giao đất, cho thuê đất đối với 3 dự án (gồm khu du lịch bãi Bụt; khu du lịch bãi Trẹm; khu du lịch sinh thái kết hợp nuôi trồng thủy sản) khi không có hồ sơ dự án đầu tư.

UBND TP Đà Nẵng không thẩm định về nhu cầu sử dụng đất đối với 4 dự án (khu du lịch, dịch vụ ven biển và dịch vụ sinh thái cao cấp Hồ Xanh; khu du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự sinh thái cao cấp Ghềnh Đa - Mũi Nghê; khu du lịch sinh thái biển kết hợp nuôi trồng thủy hải sản; khu biệt thự Suối Đá), hoặc có thẩm định nhưng không đầy đủ trình tự, thủ tục, giao các đơn vị không có chức năng, thẩm quyền ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất với chủ đầu tư một số dự án; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các chủ đầu tư thực hiện 5 dự án trên Bán đảo Sơn Trà với thời hạn sử dụng đất lâu dài, vi phạm quy định Luật Đất đai năm 2003.

UBND TP cũng chưa phê duyệt đánh giá tác động môi trường tại một số dự án nhưng chủ đầu tư đã khởi công; giao đất. UBND TP Đà Nẵng cũng không ban hành giá đất tại bán đảo Sơn Trà dẫn đến việc xác định tiền thu sử dụng đất, tiền thuê đất gặp khó khăn, cho hưởng ưu đãi, giảm 10% tiền sử dụng đất tại một số dự án trái quy định, gây thiệt hại cho ngân sách.

Trong tổng số 18 dự án trên Bán đảo Sơn Trà được phê duyệt hoặc chấp thuận, có 9 dự án có một phần diện tích là rừng tự nhiên với tổng diện tích là 163,32ha nhưng UBND TP Đà Nẵng chưa có phương án giao quản lý, bảo vệ rừng...

Kết luận cũng chỉ ra trách nhiệm của các bộ, ngành có liên quan và sai phạm của nhiều nhà đầu tư, như khởi công xây dựng khi chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường, chưa được cấp phép để xả nước thải vào nguồn nước theo quy định, chưa nộp tiền vào Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng...

Kết luận Thanh tra đánh giá những sai phạm về giao đất và xây dựng ở bán đảo Sơn Trà tại một số dự án có nguyên nhân khách quan là một số dự án được triển khai từ những năm 2003, thời kỳ này các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, đầu tư vẫn còn có những nội dung bất cập.

Tuy nhiên, nguyên nhân chủ quan là do UBND TP Đà Nẵng, Chủ tịch, các Phó chủ tịch TP, Giám đốc một Sở  và Chủ tịch UBND quận Sơn Trà qua các thời kỳ chưa thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm được giao, chưa chấp hành các quy định về quản lý đất đai, môi trường, bảo vệ và phát triển rừng, an ninh quốc phòng, đầu tư, xây dựng, đồng thời thiếu kiểm tra, giám sát, xử lý những tồn tại, vi phạm.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Công an, điều tra, xử lý theo quy định đối với các vi phạm tại Dự án Khu du lịch sinh thái biển, biệt thự cao cấp Ghềnh Bàn - Bãi Đa (do Công ty CP Xây dựng 79 của Vũ “nhôm” làm Chủ đầu tư). Theo đó, dự án này khi giao đất đã không được các cơ quan chức năng thẩm định đầy đủ về nhu cầu sử dụng đất, xác định tiền chuyển quyền sử dụng đất với diện tích thấp hơn so với quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đối với diện tích 13.679m2.

Chủ đầu tư có dấu hiệu chuyển nhượng dự án với hợp đồng góp vốn bằng 33 “sổ đỏ” của dự án với tổng diện tích 194.968m2 nhưng không thấy kê khai, nộp các khoản nghĩa vụ có liên quan vào ngân sách nhà nước.

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị làm rõ việc UBND thành phố Đà Nẵng giao đất, cho thuê đất đối với Lô L09 khu Biệt thự Suối Đá không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết đối với Dự án Khu biệt thự Suối Đá, làm giảm tiền sử dụng đất 11.272,5 triệu đồng, có dấu hiệu làm trái quy định pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước...

Thân Lai