Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Thể, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành chức năng và địa phương có cảng hàng không.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình cho biết, năm 2018, thị trường vận tải hàng không tiếp tục tăng trưởng ổn định, sản lượng hành khách thông qua các hãng hàng không, sân bay của Việt Nam đạt 104 triệu lượt người, tăng 10,4% và sản lượng hàng hoá ước đạt 1,5 triệu tấn, tăng 7,7%.

Vận chuyển của các hãng hàng không Việt Nam đạt 50 triệu hành khách, tăng 14% và gần 400 nghìn tấn hàng hoá, tăng 26% so với năm 2017. Thị trường hàng không Việt Nam hiện có sự tham gia của 68 hãng hàng không nước ngoài từ 25 quốc gia, vùng lãnh thổ và 4 hãng hàng không Việt Nam...

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình nhấn mạnh, trong thời gian tới, cùng với sự phát triển kinh tế, vấn đề hội nhập quốc tế của các hoạt động chính trị, an ninh, văn hoá xã hội ngày càng được chú trọng. Việt Nam đã, đang tích cực tham gia nhiều diễn đàn kinh tế, chính trị của thế giới và khu vực.

Điều đó thể hiện vị trí, vai trò của đất nước trên trường quốc tế nhưng cũng đặt ra những thách thức to lớn đối với việc vừa hội nhập vừa phải đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, thu hút đầu tư, ổn định chính trị và chủ quyền dân tộc...

Tại Hội nghị, sau khi Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ trình bày báo cáo, các đại biểu đã đánh giá cụ thể tình hình bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, đề xuất, kiến nghị các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn hàng không trong bối cảnh hiện nay.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã đánh giá hoạt động hàng không của Việt Nam tăng trưởng  mạnh ở hầu hết  các chỉ tiêu cơ bản, số lượng, số lượng tàu bay và hoạt động bay.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban ANHK và các bộ, ngành, địa phương liên quan, công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không được đảm bảo duy trì đà tăng trưởng của thị trường vận tải hàng không và Việt Nam vẫn là điểm đến an toàn, hấp dẫn đối với du khách và nhà đầu tư nước ngoài.

Công tác an toàn hàng không đảm bảo, 22 năm liên tục không xảy ra tai nạn về người, được các nước trong khu vực đánh giá cao, công tác quản lý an toàn được triển khai có hệ thống; công tác triển khai thực hiện các quy trình cứu nạn có sự tiến bộ lớn thể hiện qua việc xử lý tình huống, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị liên quan...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình cũng nhắc nhở đến một số tồn tại, trong đó, còn để xảy ra một số tình huống uy hiếp an ninh, an toàn hàng không, cơ sở hạ tầng thiết bị đảm bảo ANHK còn chưa đầy đủ, đồng  bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu tuyệt đối an toàn...

Về nhiệm vụ công tác năm 2019, để đảm bảo tuyệt đối ANHK, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình yêu cầu Uỷ ban ANHK quốc gia tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, địa phương để hoàn thiện báo cáo, chương trình công tác.

Các đơn vị, địa phương cần căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, quyết liệt, nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra, đảm  bảo tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị của đất nước.

“Phải xác định rõ nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn hàng không là nhiệm vụ sống còn, là bộ phận quan trọng đặc biệt trong công tác đảm bảo ANQG, giữ gìn TTXH của đất  nước. Đây là nhiệm vụ của tất cả các cơ quan chức năng, các ngành, địa phương có liên quan chứ không phải của riêng đơn vị nào” – Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, hệ thống văn bản, quy phạm pháp luật, trong đó, đề nghị các Bộ: Giao thông vận tải, Công an, Quốc phòng.. cần phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách, cập nhật các văn bản pháp luật, quy định về đảm bảo an ninh, an toàn hàng không phù hợp với quy định của quốc tế.

Tích cực chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ trao đổi thông tin an ninh, an toàn hàng không, thực hiện phương châm 4 tại chỗ trong xử lý tình huống sao cho có hiệu quả cao nhất. Đẩy nhanh các giải pháp áp dụng quy trình công nghệ mới trong lĩnh vực quản lý an toàn.

Đẩy  mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về đảm bảo an ninh, an toàn hàng không, khẩn trương tuyên truyền đề án xây dựng văn hoá giao thông, an ninh, an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân,  nhất là nhân dân các khu vực quanh khu vực hàng không.

UBND các địa phương và các bộ, ngành chức năng chỉ đạo đẩy mạnh phong trào bảo vệ ANTQ, tăng cường tuyên truyền, phòng ngừa cháy, nổ; quản lý chặt chẽ không để buôn bán chất nổ, chất cháy, độc hại sinh hoá học tại vùng lân cận và khu vực hàng không, sân bay.

Đề nghị các bộ, ngành là thành viên Uỷ ban ANHK Quốc gia ủng hộ xây dựng đề án xây dựng đồn Công an hàng không; đề án xây dựng lực lượng an ninh trên không...

Phương Thuỷ