Theo đó, có 18 dự án tại Việt Nam được hưởng viện trợ, bao gồm các dự án liên quan đến giảm thiểu ô nhiễm do vật liệu nổ, cùng các dự án xây dựng điểm trường, trạm y tế và cung cấp thiết bị, nâng cấp hệ thống thủy lợi. Tổng mức viện trợ cho 18 dự án là 1.951.199 USD.

Đại sứ Nhật Bản Umeda Kunio ký kết hợp đồng viện trợ với đại diện 18 đơn vị nhận viện trợ tại Việt Nam.

Tại buổi lễ diễn ra trong khuôn viên Nhà riêng Đại sứ Nhật Bản, Đại sứ Umeda bày tỏ mong muốn chú trọng hơn nữa vào các đối tượng còn khó khăn tại Việt Nam. Ông kỳ vọng, 18 dự án viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở được cấp vốn sẽ giúp ổn định đời sống cho người dân Việt, giảm thiểu hậu quả chiến tranh, góp phần đưa Việt Nam tiến tới phát triển bền vững.

Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam và là nước G7 đầu tiên công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam. Nhật Bản hiện là nhà cung cấp ODA lớn nhất cho Việt Nam và là một trong những nhà đầu tư lớn thứ nhất tại Việt Nam bên cạnh Hàn Quốc.

H.Chi - A.Nhiên