Dự án sẽ được thực hiện tại TP Hà Nội và Thừa Thiên- Huế. Thời gian thực hiện trong vòng 36 tháng kể từ ngày ký kết.

Mục tiêu của Dự án nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do mưa, lũ, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế xã hội bền vững thông qua việc thiết lập khung vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp, xây dựng hệ thống dự báo, cảnh báo đến các khu vực dễ bị tổn thương trên lưu vực sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngoài ra, góp phần phát triển toàn diện hệ thống thông tin phòng chống thiên tai; xây dựng mô hình thí điểm về vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu quả nhằm nghiên cứu nhân rộng đến các lưu vực sông khác.

Tổng vốn của dự án là 18,2 triệu USD (tương đương 414,3 tỷ đồng), trong đó: vốn ODA không hoàn lại của Nhật Bản là 1,84 tỷ Yên Nhật (tương đương 378,9 tỷ đồng); vốn đối ứng của Việt Nam là 35,4 tỷ đồng (tương đương 1,5 triệu USD).

Trong đó, nguồn đối ứng từ Trung ương là 30 tỷ đồng, ;nguồn đối ứng từ địa phương là 5,3 tỷ đồng (làm tròn).

NY