Theo mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hội trưởng Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) là tổ chức Tin lành lớn nhất ở miền Bắc với gần 230 ngàn tín đồ, 21 chi hội, hoạt động ở 29 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở phía Bắc, hoạt động theo đường hướng “Sống Phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc”.

Thời gian qua, thực hiện đường lối đổi mới trong chính sách tôn giáo, cụ thể là Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo, hoạt động của Hội thánh luôn được các cấp chính quyền tạo điều kiện thuận lợi. Bám sát vào chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và định hướng phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, Hội Thánh đã quan tâm vận động bà con tín hữu xây dựng nhiều mô hình hay nhằm phát triển kinh tế trong đồng bào theo đạo Tin lành; tích cực cùng chính quyền và nhân dân địa phương tham gia vào phong trào bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, các mô hình du lịch sạch vừa thu hút được đông đảo khách trong và ngoài nước, vừa bảo vệ môi trường, từ đó góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, gìn giữ môi trường sống và nâng cao thu nhập cho bà con. Những năm qua, nhiều chức sắc của Hội Thánh đã được Đảng, Nhà nước tuyên dương, tặng thưởng huân, huy chương cao quý như: Anh hùng liệt sỹ Âu Trọng Cừ, cố mục sư Hội trưởng Bùi Hoành Thử, cố mục sư Hội trưởng Hoàng Kim Phúc...

Ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Hội Thánh Tin lành (miền Bắc) thời gian qua, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hầu A Lềnh khẳng định, là thành viên của MTTQ Việt Nam, Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) đã tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhân dịp Lễ Phục sinh 2019, thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, đồng chí Hầu A Lềnh đã gửi tới Hội trưởng Hội Thánh, các vị mục sư, đồng bào theo đạo Tin lành lời chúc sức khỏe, nhận được nhiều hồng ân của Thiên Chúa và luôn thực hiện tốt phương châm: “Sống Phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc”.

Anh Minh - Diệp Vinh