Trước đó, khi còn đương chức, ông Văn được cho là đã nhận 50 triệu đồng của một người dân để giúp người này thắng kiện khi kháng cáo vụ án tranh chấp tài sản, mặc dù ông Văn không được phân công tham gia xét xử vụ án.

Sau khi nhận đủ tiền, ông Văn tiếp tục yêu cầu đương sự kháng án chung chi thêm 60 triệu đồng tiền chi phí để thuê luật sư. Nghi ngờ bị lừa, người đưa tiền tố cáo vị cán bộ tòa án này và được ông Văn trả lại 50 triệu đồng…

H.Hoàng