"Mấy ngày gần đây xuất hiện tin đồn trên mạng xã hội rằng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sắp đổi tiền và xúi giục người dân rút tiền để mua vàng, ngoại tệ khiến tâm lý một số người dân hoang mang. Về việc này, Ngân hàng Nhà nước khẳng định đó là thông tin bịa đặt và có dụng ý xấu", thông cáo viết. 

Ngân hàng Nhà nước khẳng định việc thay đổi mệnh giá tiền của một số nước trên thế giới vừa qua không ảnh hưởng và không liên quan đến sự ổn định của đồng tiền Việt Nam. 

Ngân hàng Nhà nước cũng khuyến cáo người dân cần cảnh giác và đấu tranh trước những thông tin sai lệch, bịa đặt trên để tránh thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến đời sống và an ninh tiền tệ quốc gia.

"Việc thay đổi mệnh giá tiền của một số nước trên thế giới vừa qua không ảnh hưởng và không liên quan đến sự ổn định của đồng tiền Việt Nam", Ngân hàng Nhà nước khẳng định.

Trước đây, vào đầu 2013 cũng xuất hiện tin đồn đổi tiền. Khi đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đã phát đi thông cáo nhấn mạnh giá trị đồng Việt Nam trước giờ khá ổn định, cơ cấu của bộ tiền đang lưu thông vẫn phù hợp, đồng thời khẳng định không có chủ trương đổi tiền và không có bất kỳ một sự thay đổi nào với đồng tiền đang lưu hành.

Ngân hàng Nhà nước là cơ quan chịu trách nhiệm về việc phát hành và lưu thông tiền Việt Nam.

Theo Vne