Báo cáo công tác của Quận ủy quận 1 về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí cho biết: Quận 1 đã tổ chức triển khai quán triệt, thực hiện với tinh thần nghiêm túc từ quận đến cơ sở, tạo được bước chuyển biến về mặt nhận thức của cán bộ, đảng viên, được thể hiện qua hành động và hiệu quả công việc, cũng như qua công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm.

Hằng năm, căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ của địa phương, Quận ủy ban hành Chương trình hành động về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng để các cấp ủy Đảng, chính quyền và người đứng đầu cơ quan đề cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đồng bộ với việc xác định phòng ngừa là chính, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân trong việc thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng và cải cách hành chính của quận 1 thời gian qua trên địa bàn.

Phó Thủ tướng ghi nhận nỗ lực, cố gắng của quận 1 đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 3, Khóa X với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo chuyển biến trong nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Về phương hướng và nhiệm vụ thời gian tới của quận 1 đối với công tác phòng chống tham nhũng và cải cách hành chính, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh: Chúng ta phải xác định đây là công tác thường xuyên, lâu dài, trọng tâm với xem xét trách nhiệm của người đứng đầu, nếu xảy ra hậu quả, có dấu hiệu bao che thì xử lý ngay người đứng đầu; tổ chức tuyên truyền để từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra các cơ sở để xảy ra tham nhũng và lãng phí, nhất là với những lĩnh vực nhạy cảm như: Thuế, đất đai, xây dựng; nâng cao sự phối hợp hoạt động trong các cơ quan phòng chống tham nhũng; quan tâm đến phẩm chất, năng lực của các cán bộ như điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán trong quá trình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng…

PV (Theo Chinhphu.vn)