Sáng kiến cấp Bộ trưởng sáu nước khu vực Tiểu vùng sông Mê – Kông (gọi tắt là Tiến trình COMMIT) là một tiến trình liên Chính phủ của sáu nước khu vực tiểu vùng sông Mê – Kông bao gồm: Campuchia, Trung Quốc, Mianmar, Lào, Thái Lan và Việt Nam. 

Các đại biểu tham luận nâng cao công tác phòng, chống mua bán người ở các nước và khu vực

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đoàn Việt Nam (nước chủ trì), Thiếu tướng Hồ Sỹ Niêm, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an nhấn mạnh, qua 16 năm (2004 – 2020) thực hiện sáng kiến phối hợp cấp Bộ trưởng về phòng, chống mua bán người các nước Tiểu vùng sông Mê – Kông, công tác phòng, chống mua bán người của các quốc gia thành viên nói chung và Việt Nam nói riêng đã thu được những kết quả đáng ghi nhận. Nổi bật Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt và tổ chức triển khai quyết liệt, có hiệu quả Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2004 – 2010, 2011 – 2015, 2016 – 2020 và đang trong quá trình xây dựng và trình Chính phủ phê duyệt giai đoạn 2021-2025; đánh giá 5 năm thi hành Luật Phòng, chống mua bán người và các văn bản hướng dẫn thi hành; sửa đổi, bổ sung cơ bản các điều kiện liên quan đến tội mua bán người; hàng năm tổng kết việc triển khai thực hiện các hiệp định hợp tác song phương về phòng, chống mua bán người giữa Việt Nam và Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan…

Tại Hội nghị, đại biểu của các nước tham gia thảo luận góp ý sôi nổi và đánh giá tình hình tội phạm mới nổi lên cũng như kết quả đạt được trong công tác phòng, chống mua bán người của các nước và khu vực; định hướng, nội dung ưu tiên của tiến trình COMMIT trong thời gian tới; hoàn thiện Cơ chế chuyển tuyến quốc gia, hướng đến xây dựng chung Cơ chế chuyển tuyến xuyên quốc gia và tính bền vững của Tiến trình COMMIT.


Minh Hiền