Trong các ngày từ 28/9 đến 1/10, tại huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang), Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã tổ chức hội nghị tập huấn với chủ đề “Nâng cao nhận thức về vai trò của văn học nghệ thuật trong sự phát triển của đất nước thời kỳ mới”. 

PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phát biểu khai mạc hội nghị. 

Dự hội nghị có PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Tống Phước Trường, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang.

Tham dự hội nghị còn có 260 cán bộ lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành; cán bộ quản lý nhà nước về văn hóa, văn nghệ; lãnh đạo các hội văn học, nghệ thuật Trung ương và địa phương; cán bộ nghiên cứu lý luận, phê bình; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, nhà xuất bản; giảng viên các trường đại học, cao đẳng đào tạo về văn học, nghệ thuật... của 34 tỉnh, thành và các đơn vị khu vực phía Nam.

Đại tá, Nhà văn Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND trình bày một chuyên đề tại Hội nghị vào sáng 1/10.

Hội nghị tập huấn diễn ra với 6 chuyên đề, gồm: Quan điểm của Đảng về văn hóa văn nghệ trong một số Nghị quyết gần đây; Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phòng, chống diễn biến hòa bình, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Vấn đề tự do sáng tạo trong văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay; Nghiên cứu, quán triệt các quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật; Một số nét nổi bật của đời sống Mỹ thuật trong nhiệm kỳ đại hội XII của Đảng và phương hướng cho nhiệm kỳ tới; Kinh nghiệm tổ chức loạt bài về đấu tranh chống tiêu cực trên Báo Công an nhân dân… 

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn. 

Đây là những yêu cầu cơ bản, cần thiết, trực tiếp góp phần nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lý, góp phần tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái trong hoạt động văn học nghệ thuật. Qua đó góp sức làm lành mạnh đời sống văn hóa văn nghệ của đất nước và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới…

Văn Đức